לידה טבעית בניגוד לסיכויים

אם היינו יודעות כמה כוחות יש לנו. התחלה  06:30 היא מתקשרת בדיוק אחרי שהתעוררתי, היתה ירידת מים. עוד אין צירים. נוסעים לפוריה. אני מתכננת את היום מחדש. צריכה להערך לכך שאסע באמצע היום. אי אפשר לדעת אם הצירים יתחילו בקרוב או שיש עוד זמן 08:00 המים קצת מקוניאלים, אין צירים, רוצים לתת לה זירוז.